Evaluering

Friskoler er i henhold til friskoleloven forpligtet på at evaluere den samlede undervisning. På Øster Jølby Friskole foretages selvevaluering hvert skoleår på baggrund af to - tre udvalgte indsatsområder. Evalueringen foretages løbende, og hvert år i oktober måned fremlægges resultater, handleplaner og tidsfrister på skolens hjemmeside. Vi bestræber os på at vore undersøgelser baseres på kvalitative data, men anvender desuden kvantitative data i de tilfælde, hvor udviklingen således kan dokumenteres.

 

Hvert år gennemgås alle tidligere evalueringsområder og det vurderes i evalueringsgruppen, hvorvidt der skal foretages justeringer eller helt nye indsatsområder på de pågældende områder. Der foretages kvalificerede vurderinger på baggrund af de opnåede resultater og herefter besluttes, om der er behov for ydereligere tiltag eller justering af indsatsen.

 

Evalueringsgruppen består af en bestyrelsesmedlem, en lærer og skolelederen. Gruppen planlægger indsatsområder, står for gennemførelsen, resultatopgørelsen og formidlingen. Evalueringsgruppen foretager vurdering af, i hvilket forum evalueringsresultaterne behandles - som udgangspunkt i forhold til de involverede parter og med input fra lærere, forældre og bestyrelse. På skolens hjemmeside offentliggøres hovedtræk fra resultaterne sammen med handleplan og tidsfrister for gennemførsel.

 

Plan for arbejdet i evalueringsgruppen:

april/maj: drøftelser af indsatsområder i indeværende skoleår og planlægning af nye indsatsområder, til evaluering kommende skoleår.

juni: indsamling af data i forhold til evaueringsindsatsen (bl.a. test)

august/september: Evaluering af indsatsområderne i forgangne skoleår med drøftelser af handleplaner og tidsfrister

oktober/november: Resultaterne for evalueringen i foregående skoleår offentliggøres og der foretages undersøgelser i forhold til evalueringen i indeværende skoleår.