Bestyrelse

Formand Stefan Siegler

tlf. 5136 1933

Næstformand Janni Schmücker Jensen

tlf. 4115 5394

Allan Rimmer

tlf. 4088 8468

Sanne Ejgaard Nesager

tlf. 6015 6911

Britt Jensen

tlf. 2751 0038

Maia Hvidbjerg

tlf. 2681 0063

Line Marie Christensen 

tlf. 2621 4881

Som forældre til et barn på Øster Jølby Friskole er man automatisk medlem af skolekredsen. Herved får man mulighed for at stemme til generalforsamlingen, der er skolens øverste myndighed.

 På den årlige generalforsamling (april måned) vælges en bestyrelse, som består af 7 personer. Det er ligeledes generalforsamlingen, der ansætter og afskediger skolens leder, efter indstilling fra bestyrelsen.Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen, herunder ansvaret for skolens økonomi. Det er skolelederen, der varetager den daglige pædagogiske ledelse.