Ansatte i børnehaven og vuggestuen

Afdelingsleder


Majken

Majken@ojf.dk

Jeg hedder Majken og har siden 2016 været ansat som pædagog i Fribørnehuset. Siden januar 2020 har jeg, fungeret som afdelingsleder i børnehaven. For mig som leder er det vigtigt at få skabt et sted, hvor alle kan udvikles, lære og trives. Vi skal løfte i flok og hele tiden huske grundværdierne i vores dejlige Fribørnehus. Det er i fællesskabet vi er stærkest.

I mit daglige arbejde med børnene elsker jeg at følge med i deres udvikling og være med på deres rejse igennem børnehavelivet.
Børn udvikles igennem leg, og jeg er stolt over at kunne være med til
at støtte op om dette. Jeg vægter timerne på gulvet meget højt. Her har
jeg mulighed for at være sammen med børnene, de ansatte og ikke
mindst forældrene hvilket giver mulighed for at skabe den tætte
relation.


Vuggestuen


Tina

Pædagog

Jeg hedder Tina og er ansat som pædagog i vuggestuen i Øster Jølby Fribørnehus. Jeg er som menneske meget omsorgsfuld, imødekommende, glad og positiv.

Jeg har arbejdet med de mindste børn 0-3 år i 18 år. I mit arbejde med de mindste børn er det meget vigtigt for mig at kunne skabe tryghed for børnene. Give dem en tryg og god hverdag hvor jeg er meget nærværende og møder dem i øjenhøjde. Ser og høre dem og handler derudfra. Jeg er i mit arbejde med børnene meget anerkendende og jeg ser deres forskelligheder som et plus. Det er vigtigt for mig at få børnene draget ind i fællesskabet og få dem til at føle sig som en ”vigtig brik i puslespillet”.


Randi

Pædagogisk assistent

Jeg hedder Randi og er pædagogisk assistent i vuggestuen.
Som kollega er jeg meget positiv, glad, humoristisk, fleksibel og omstillingsparat. I hverdagen ligger jeg stor vægt på gensidig respekt, samarbejde og godt humør.
Sammen med børnene er jeg en imødekommende og anerkendende person. Jeg vægter højt at have en tæt og god relation til børnene. Derudover at bruge naturen og dens forskellige rammer og elementer. Børnenes eget initiativ er vigtigt for mig, og derudfra kan jeg planlægge aktiviteter og guide børnene i deres selvhjulpenhed. 


Børnehaven


Mona

Pædagog

Jeg hedder Mona og blev uddannet pædagog i januar 2008. Jeg er en rolig og anerkendende person, som kan skabe tryghed og nærvær for børnene. Jeg har arbejdet i vuggestue i 14 år hvor jeg altid har haft fokus på sproget og samspillet med barnet, og børnene imellem. I januar 2012 afsluttede jeg et kursus i Marte Meo metoden, som er en metode der har fokus på det udviklestøttende samspil.

Børnene er ældre end jeg tidligere har arbejdet med, men jeg finder det spændende og lærerig at være med til at udvikle bl.a. børnenes sprog, samspil, selvstændighed.


Karina

Pædagog

Jeg hedder Karina og er pædagog i børnehaven. Min fornemmeste opgave er, at skabe nogle trygge og nærværende rammer, hvor børnene trives. Trygge børn der er i trivsel, udviser nysgerrighed og har lyst til at lære og udvikle sig. Jeg gør meget brug af naturen i mit arbejde. Naturen kan både bruges sprogligt og fysisk og der er god plads til at udvikle sit eget unikke jeg.

Jeg vægter en anerkendende og legende tilgang i mit arbejde med børnene, hvor jeg har øje for den nærmeste udviklingszone, så ting ikke blive for lette, men ej for svære. Succesoplevelser og mestring af tillært færdighed, styrker børnenes selvværd og selvtillid. Alle børn gør det så godt de kan, og det er vigtigt at have for øje.


Nadja

Pædagogmedhjælper

Jeg hedder Nadja og er en meget glad og udadvendt person, som elsker leg, musik, udeliv og at være kreativ. Noget jeg vægter højt, er at skabe tryghed ved børnene, være nærværende og vise omsorg. Det enkelte barn skal føle sig set, hørt og forstået.


 
Freja

Pædagog

Mit navn er Freja og jeg er pædagog i børnehaven. I mit daglige pædagogiske arbejde tager jeg udgangspunkt i børnene på børnenes egne præmisser, med respekt for det enkelte barns kompetencer, behov og lyst til at indtage verden. Vi er alle forskellige, vi er alle værdifulde, og vi har alle ret til at føle at vi er noget værd! Jeg vægter en tryg relation, fyldt med nærvær og anerkendelse højt, da jeg mener at vi med gode relationer udvikles på bedste hvis. Derudover er jeg fyldt med kreative ideer og bruger det meget og det udtrykkes i mit pædagogiske arbejde.


Lene

Madmor

Jeg hedder Lene, og jeg er madmor i Fribørnehuset. I mit arbejde nyder jeg at køkkenet er et samlingspunkt, hvor alle er velkomne.

Jeg er altid klar på at hjælpe børnene med at vinke farvel til mor eller far, men også altid klar på at hjælpe en jakke på, når den driller. 

I køkkenet er børnene altid velkomne, og jeg finder det lærerigt for dem at de bliver inddraget i madlavningen.

unsplash