Skolens ansatte

Anne Lise Lanther

(souschef)

tel 2464 5301


Bente Kankelborg

(lærer)

tel 2939 6375


Anders Ahrenfeldt

(lærer)

tel 2374 9946


Laila Jepsen

(vikar)


Lene Markmøller

(sfoleder)

tel 2825 1799


Hanne Nielsen

(pæd.med)

tel 2947 2706


Peter Würtz

(pæd.medhj. i sfo)

tel 3060 1099


Mette S Jørgensen

(bibliotekar)

tel 9774 1579


Karina Vang

(støttelærer)Malene Larsen

(støttelærer)Stine Stampe Boll

(støttelærer) på barselMathilde Bjerg

(støttelærer)Rikke Staal

(støttelærer)Susanne Worm

(prak.medhj)

tel 2944 3873


Gert Majgaard

(pedel)

tel 2327 8777


Thomas Berg

(barselsvikar)

tel 2576 1386


Brian Rimmer

(pedel)Niels Mejlgaard

(pedel)Claus Skaarup

(bogholder)

tel 2815 3015


Nina Aakmann

(bogholder)

tel 6091 1199