Skole-hjem samarbejde

Skolen lægger vægt på et tæt samarbejde mellem hjem og skole.

Vi afholder forældre-møder i alle klasser, samt skole-hjem samtaler i november måned.

 

Der er tilbud om hjemmebesøg for de nye elever børnehaveklassen og 1. klasse og hvert år afholdes flere arrangementer på skolen, hvor forældrene gerne mødes og hygger sig sammen.

 

Skolen retter henvendelse til hjemmet, hvis vi erfarer, at en elev ikke trives. Ligeledes opfordrer vi forældrene til hurtigt at rette henvendelse til klasselæreren, hvis deres barn får det svært. På denne måde kan vi sammen tage hånd om problemerne i en fart - så eventuelle problemer hurtigt kan løses. Det er væsentlig at hjem og skole samarbejder konstruktivt for at sikre trivsel og læring i skolen. For glade børn lærer nu engang bedst!