Arrangementer

Hvert år har vi forskellige arrangementer for børn og forældre på skolen. Det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage, men det plejer være rigtigt hyggeligt. Forældrene lærer hinanden bedre at kende og børnene nyder at hygge sig sammem med hinanden og alle voksne med tilknytning til skolen.


Af fællesarrangementer kan nævnes: 

  • Fællesspisning (bh.kl. og eventyrklassen): Her mødes forældre og elever fra bh.kl. og Eventyrklasssen (tidlig SFO). En hyggelig aften, der giver mulighed for, at lærer hinanden bedre at kende inden skolestart.
  • Snobrødshygge i SFO'en: Vi mødes en eftermiddag med forældre til hyggeligt samvær over snobrød over bål.
  • Juletræsfest: sidste torsdag inden juleferien klokken 16 - 18.00 
  • Teater/skolefest: Hvert år opfører eleverne skoleteater i de forskellige afdelinger.  
  • Forårskoncert: Hvert år i april måned afholder vi forårskoncert, hvor de forskellige hold fra frivillig musik og de enkelte klasser giver koncert for forældre og søskende.
  • Arbejdsdag: Den første lørdag i september måned er fælles arbejdsdag på friskolen og børnehuset. Vi mødes kl. 09 og arbejder på forskellige hold indtil kl. 14, hvor vi spiser mad sammen. En rigtig hyggelig arbejdslørdag