Udlejning af skole / SFO

Procedure for udlejning af Øster Jølby Friskole
Det er muligt at leje skolens lokaler til afholdelse af fester og lignende sammenkomster.
Vi ønsker på ingen måde at lægge hus til et drukgilde, så abefester frabedes!


Hvem kan leje:
- Forældre, som har børn på skolen.
- Ansatte.


Skolen: 1000 kr
- Giver rådighed over skolens køkken, toiletter ved køkkenet, fællessalen samt
   legepladsen.
- Benyttes ved konfirmation, barnedåb og lignende store (og rolige) fester.
- Man må benytte borde, stole og service.
- Man stiller selv op og stiller selv på plads igen bagefter.


SFO: 300 kr
- Giver rådighed over SFO’ens toilet, garderobe, køkken, opholdsrum samt
   eventyrhaven.
- Tidligere brugt ved afholdelse af børnefødselsdage for klassen.
- Man medbringer selv service.


Vi bestræber os på at få skolen gjort rent senest dagen inden, men det kan være svært at nå. De rum som skal benyttes prioriteres, men der vil godt kunne være forældre i huset, som rengør de andre zoner på dagen for festen.


Det forventes at skole og SFO inklusiv udeområder efterlades i samme stand, som da man kom. Vær især opmærksom på tomme flasker på legepladsen!
En fra bestyrelsen eller en ansat kommer og tjekker om det er efterladt i rengjort samt opryddet stand.


Lejer hæfter økonomisk for eventuelle ødelagte ting eller hvis der skal hyres rengøring udefra (obs lejekontrakt?).


Gert er tovholder for udlejningen, så vi undgår dobbeltbookinger.
Tjek derfor altid med ham inden i lover noget
Han koordinerer med den ansvarlige forælder for rengøring i den aktuelle weekend.