Mobilpolitik

Vi har i mange år praktiseret en mobilpolitik, hvor telefonerne ikke måtte bruges i skoletiden, ved mindre det foregik i undervisningssammenhæng.


Vi oplever desværre i stigende grad, at børnene har meget svært ved lægge deres mobiler væk. Det handler ikke så meget om, når der er undervisning, men nærmere i tidsrummet, hvor der ikke er en lærer i klassen ved timeskift eller i pauserne.
Det betyder, at vi ser flere og flere elever, som sidder med hver deres telefon i stedet for at tale sammen eller finde på noget aktivt at lave.


Vi har derfor besluttet, at skolen skal være mobilfri når det ringer ind klokken 7.55 og indtil børnene har fri. Vi har mobilhoteller til klasserne. 


Som beskrevet så gør vi det primært for at værne om børnenes sociale fællesskab på skolen. Det er vigtigt for os alle sammen at føle, vi er en del af fællesskabet. Dette hæmmes meget, hvis man sidder gemt bag skærmen. Ydermere, så er der gennem den seneste tid blevet præsenteret flere undersøgelser, som viser at mange unge mistrives.


Børn og unges store forbrug af sociale medier får en stor del af skylden, idet de spejler sig i kendte influencere eller andre som lever et ”glansbillede” liv på de sociale medier.


De elever som har smartwatch, vil vi gerne der slår wifi/bluetooth fra, således uret heller ikke kan kommunikere med internettet.


Vi håber, I kan se fornuften i tiltaget og støtter op omkring en skoledag uden mobiltelefoner. Ved mindre de altså skal bruges i undervisningen.