Hvad laver bestyrelsen

Hvad laver bestyrelsen og hvad er dens funktion?
Bestyrelsen har flere vigtige opgaver, der sammen med forældrerådet bidrager til styringen og udviklingen af friskole og fribørnehuset


Nogle af de mest centrale opgaver inkluderer:
Overordnet ledelse og strategisk planlægning: Bestyrelsen har ansvaret for at fastlægge den overordnede retning for skolen. Dette omfatter udvikling af vision og mål, fastlæggelse af politikker og retningslinjer samt evaluering af skolens præstationer og fremskridt mod målene


Ansættelse og evaluering af ledelsen: Det er vigtigt at sikre kompetent og kvalificeret ledelse, der kan fremme fribørnehusets og -skolens udvikling. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ansættelse, evaluering og eventuel afskedigelse af skolens ledelse.
Økonomistyring og budgettering: Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og godkende budget samt for at føre tilsyn med økonomistyringen. Dette indebærer at sikre tilstrækkelige ressourcer til at opfylde fribørnehusets- og skolens behov, herunder finansiering af lønninger, undervisning og faciliteter.


Udvikling og -overvågning af politikker: Bestyrelsen udvikler og vedtager politikker og retningslinjer, for skolens og fribørnehusets drift og kultur. Dette kan omfatte politikker vedrørende læseplaner, sikkerhed og andre relevante emner. Bestyrelsen overvåger også implementeringen af disse politikker for at sikre overholdelse.


Interaktion med interessenter: Bestyrelsen fungerer som bindeled mellem fribørnehuset, friskolen og de relevante parter, herunder forældre, lærere, elever og lokalsamfundet. Dette kan indebære at kommunikere resultater, lytte til feedback og adressere evt. bekymringer.
Derudover sørger bestyrelsen og forældrerådet for at koordinere de årlige arrangementer og fælles aktiviteter, samt større praktiske opgaver f.eks. koordinering af rengøring, arbejdsdag, forbedring og vedligehold af bygninger mv.