Fortælling

Historie

Formålet med undervisningen i historie er, at give eleverne forståelse for dem selv som en del af historien. Eleverne kommer til en erkendelse af, at de selv, deres samtid og fremtid fremstår som en del af alle de generationer, der har levet før dem, og at tidligere generationers liv, drømme, prøøstationer, opdagelser, fremskridt og fejltagelser tilsammen er forudsætninger for det liv og samfund som kendes i dag.

 

Det er desuden målet, at eleverne gennem denne erkendelse bliver i stand til at påtage sig et ansvar, ikke blot for deres egen samtid, men også for den tid, som følger efter. Dette sker gennem forståelsen af kronologisk overblik og styrkelse af indsigt i kontinuitet og forandring.

 

Der undervises i dansk og nordisk historie, herunder sagn og heltedigte. Endvidere undervises der i de store perioder såsom stenalderen, bronzealder, jernalder, middelalder og nyere tid. Der undervises desuden i europæisk historie og verdenshistorie, herunder de store kulturer, opdagelser, markante begivenheder og perioder. Der sættes også fokus på markante historiske personligheder (såvel danske som udenlandske). Der undervises i dansk og international kulturhistorie samt dansk og international politisk historie.

 

I overbygningen tilknytttes historieundervisningen også de aktuelle nyheder idet vi to gange ugentlig ser klip fra aktuelle nyhedsudsendelser og perspektiverer dem i forhold til en historisk eller politisk sammenhæng.Kristendom

Formålet for bibelfortælling og filosofi er at oplyse, opnå kundskaber og forståelse for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Via fortælling og samtale skabes en fælles forståelse, en nysgerrighed og undren over livets sammenhæng og diversitet. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund.


Trinmål efter 3. klasse:

Kende centrale fortællinger fra Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

Tale med om indholdet af de bibelske fortællinger.

Gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis.

Kende til udvalgte symboler og ritualer samt synge og samtale om salmer og sange.


Trinmål efter 6. klasse:

Samtale om hvad kirke og kristendom er.

Samtale om udvalgte grundbegreber i kristendommen.

Give udtryk for en begyndende bevidsthed om, at mennesker lever og opfatter verden forskelligt afhængigt af deres kultur og religion.

Arbejde med, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen. Formulere det væsentlige i udvalgte bibelske fortællinger.

Arbejde med højtider og traditioner med inddragelse af lokalsamfundet.