Fortælling

Hvorfor fortællinger?

På Øster Jølby Friskole er fortælling en vigtig del af fundamentet, som vores værdier bygger på. Fortælling er en stor del af den Grundtvig-Koldske friskoletradition, og det er blandt andet her, at vi den dag i dag stadig ser Grundtvigs tanker om det levende ord i praksis på skolen. Fortælling er et kulturbærende dannelsesfag, hvor børnene stifter bekendtskab med vores historiske og kulturelle rødder. Indholdet i vores fortælletimer varierer alt efter børnenes alder. Overordnet set så har vi som målsætning, at vi gennem fortælletimerne skal præsentere børnene for bibelhistorie, mytologi, Danmarkshistorie og verdenshistorie. I faget møder børnene først og fremmest de store fortællinger, der har været med til at definere vores sproglige, kulturelle, historiske og religiøse fællesskaber.


Når man taler om undervisning, siger man ofte, at børn kun kan sidde stille i 12 minutter. Men det er ofte slet ikke noget problem at sidde stille i 45 minutter, når det er en spændende fortælling, som bliver fortalt på skolen. Når vi fortæller historier til børn, oplever de nærvær og fællesskab omkring oplevelsen og historien.


Fortælling stimulerer børnenes fantasi, da den kræver indlevelse og forestillingsevne. Hvordan ser personerne ud? Hvad føler de, og hvad ville jeg selv føle i sådan en situation? Man kan altså sige, at børnene er medskabere og meddigtere af fortællingen.


Hos de ældre elever tager fortælletimerne udgangspunkt i vigtige historiske og samfundsmæssige begivenheder på nationalt og internationalt. Fortælletimerne er ikke kun en envejskommunikation fra lærer til elev. Fortællingen bliver ofte dynamisk, og børnene deltager aktivt ved blandt andet at stille spørgsmål, men også ved at læreren indbyder børnene til at inddrage deres holdninger og synspunkter omkring emnet. Fortælling og historie er vigtigt for både børn og voksne, da det er med til at skabe forståelse for verdenen omkring os.