Nøgletal / Karakterer

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne henvises herfra til offentliggørelse af ministerielle nøgletal. Det skal fra vores side understreges, at vi på ingen måde er fortalere for på denne måde at veje og sammenligne unges præstationer og uddannelsesvalg. Vi accepterer dog, at der er et politisk flertal for denne managementkultur og henviser derfor som loven foreskriver. Vi beder dog i al stilfærdighed om, at man anskuer tallene  (uanset værdi) som et øjebliksbillede, der ikke tager forbehold for unge menneskers fantastiske formåen her i livet.
Alle børn er unikke og rummer et fantastisk potentiale - uanset om det er målbart eller ej!


 Karakterfordeling og gennemsnit

Resultat af skolens karaktergivning findes på uddannelsesstatistikkens hjemmeside - Klik her